maintenance

Goddag

Leviora AB, har försats i konkurs den 15/06–2023.

Detta efter att verkat på marknaden för komponentgarantier för fordonsbranschen under de senaste 10 åren.

Frågor hänvisas till:
Advokatfirman Källgren
Petra Jansson Konkurshandläggare
Box 1, 451 15, UDDEVALLA
petra.jansson@kjallgren.se

Avslutningsvis

Vårt varma tack för förtroendet vi fått och uppskattat under dessa år. 

Leviora AB